Závesná banská lokomotíva BEVEX 80

POUŽITIE

           Závesná banská lokomotíva BEVEX 80 je určená na prepravu vlakovej súpravy (hmôt alebo fárajúcich) po jednokoľajnicovej závesnej dráhe (I 155, I 250) schváleného typu (ZD-155, ZD-24, Pioma a pod.) v horizontálnych a úklonných banských dielach, ako aj na povrchových pracoviskách do úklonu 25°. Je určená pre prostredie s nebezpečím výbuchu v chodbách s prúdením vzduchu min. 330 m3.min-1. V prevádzke sú umožnené 4 základné alternatívy zostavenia závesnej lokomotívy (obr. A). Pričom pri každej z nich medzi kabínu č. 2 a motorovú časť možno zaradiť vlakovú súpravu s dopravovaným materiálom alebo kabíny s osobami. Určená je tiež na dopravu ťažkých bremien (obr. B).

 

 OPIS A FUNKCIA

           Lokomotíva s najnovšou koncepciou a moderným dizajnom má elektronické ovládanie a kontrolu mikropočítačom, zvýšený príkon, je viacdielna dvojkabínová (ergonomicky riešená), stavebnicového typu, alternatívy I. až IV. (A) umožňujúca variabilnosť jej spojenia s vlakovou súpravou zostavenie (B). Umožnená je jazda vodiča a pomocníka. Je ľahko ovládateľná jednou pákou z kabíny v smere jazdy. Pri aplikácii zostavenia s vlakovou súpravou vo vnútri lokomotívy je umožnené, že v každom smere je kabína (teda i lokomotíva) v čele vlaku bez obracania na konečnej stanici. Uvedené je zabezpečené predĺženým združeným ovládacím káblom.
                                                                                                         

Lokomotíva je dieselhydraulická. Ťažná sila na hnacie kladky (6, 8 alebo 10) je odvodená od moderného vznetového spaľovacieho motora, výkonného a ľahkého typu cez hydrostatický prevod tvorený hydrogenerátorom a 6, 8 alebo 10 pomalobežnými hydromotormi (POCLAIN) alebo 6, 8 alebo 10 hydromotormi (REXROTH) s prevodovkami. Adhézia pohonu je úmerná okamžitej ťažnej sile. Napojenie hydraulických závesných mobilných zdvíhacích zariadení je umožnenéz pomocného obvodu lokomotívy.

Lokomotíva je vybavená:
- elektronickým ovládaním,
- aickou elektronickou výkonovou
reguláciou hydrostatického prevodu,
- dvomi brzdovými systémami,
- združeným ovládacím káblom 12-30 m,
- dvomi obmedzovačmi rýchlosti,
- kontrolnými snímačmi správnej funkcie s optickoelektronickou signalizáciou,
- pomocným obvodom pre napojenie závesných mobilných zdvíhacích zariadení,
- blok zberu porúch (tzv. čierna skrinka).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pohon
spaľovací motor - príkon (otáčky): 82 kW (40,0.s-1)
CO vo výfuk. plynoch do 0,05 % obj.
NOx do 0,075 % obj.
prevod - hydrostatický, tlak max.: 32 ÷ 35 MPa
Pomocný obvod (na napojenie závesných mobilných zdvíhacích zariadení)
- tlak obvodu max.: 20 MPa
Elektroobvod
- hlavný / ovládací a kontrolný: 12 V ExiM2EExdI / 12 V; 5 V ExiM2EExibI

- polomer oblúkov - horizontálny / vertikálny: 4 m / 8 m

PRÍSLUŠENSTVO
1. Základné:
- náhradné diely na jednoročnú prevádzku.
- technická dokumentácia
- servisná knižka

2. Zvláštne príslušenstvo (na samostatnú objednávku):                                                                               

- štartovací agregát AS-16,
- ručné čerpadlo paliva a oleja ČNO-2,
- ručný hydr. agregát HA-9,
- skúšačka dýz spaľovacieho motora NC-50,
- prípravok na skúšanie obmedzovača
- zariadenie na meranie ťažnej a brzdnejsily PMTS-120.

Výrobca zabezpečuje vysokú kvalitu a prevádzkyschopnosť, záručný a pozáručný servis a ND.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12