Závesná banská lokomotíva BEVEX 90

 

POUŽITIE

      Závesná banská lokomotíva BEVEX 90 je určená na prepravu  vlakovej súpravy (hmôt alebo fárajúcich) po jednokoľajnicovej  závesnej dráhe (I 155, I 250)  schváleného typu (ZD-155, ZD-24,  Pioma a pod.) v horizontálnych a úklonných banských dielach, ako aj  na povrchových pracoviskách do úklonu 30°. Je určená pre  prostredie s nebezpečím výbuchu (SNM-2) v chodbách s prúdením  vzduchu min. 330 m3.min-1.

        V prevádzke je umožnených 6 základných alternatív zostavenia závesnej lokomotívy (obr. A). Pričom pri každej z nich medzi kabínu č. 2 a motorovú časť možno zaradiť  vlakovú súpravu s dopravovaným materiálom alebo kabíny s osobami. Určená je tiež na dopravu ťažkých bremien (obr. B).

OPIS A FUNKCIA

Lokomotíva s najnovšou koncepciou a moderným dizajnom má elektronické ovládanie a kontrolu mikropočítačom, zvýšený príkon, je viacdielna dvojkabínová (ergonomicky riešená), stavebnicového typu, alternatívy I. až VI. (A) umožňujúca variabilnosť jej spojenia s vlakovou súpravou zostavenie (B). Umožnená je jazda vodiča a pomocníka. Je ľahko ovládateľná jednou pákou z kabíny v smere jazdy. Pri aplikácii zostavenia s vlakovou súpravou vo vnútri lokomotívy je umožnené, že v každom smere je kabína (teda i lokomotíva) v čele vlaku bez obracania na konečnej stanici. Uvedené je zabezpečené predĺženým združeným ovládacím káblom.

 Lokomotíva je dieselhydraulická. Ťažná sila na hnacie kladky (8, 10 alebo 12) je odvodená od moderného vznetového spaľovacieho motora, výkonného a ľahkého typu cez hydrostatický prevod tvorený hydrogenerátorom a 8, 10 alebo 12 pomalobežnými hydromotormi POCLAIN. Adhézia pohonu je úmerná okamžitej ťažnej sile. Napojenie hydraulických závesných mobilných zdvíhacích zariadení je umožnené z pomocného obvodu lokomotívy.

Lokomotíva je vybavená:                                                                                                                                                                      
 - elektronickým ovládaním,
 - aickou elektronickou výkonovou reguláciou hydrostatického prevodu,
 - dvomi brzdovými systémami,
 - združeným ovládacím káblom 12-30 m,
 - dvomi obmedzovačmi rýchlosti,
 - kontrolnými snímačmi správnej funkcie s optickoelektronickou signalizáciou,
 - pomocným obvodom pre napojenie závesných mobilných zdvíhacích zariadení,
 - blok zberu porúch (tzv. čierna skrinka).  

                                                         


Výrobca zabezpečuje vysokú kvalitu a prevádzkyschopnosť, záručný a pozáručný servis a ND.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12